Szanowni Państwo,
w związku z decyzjami podjętymi przez Premiera rządu RP i Ministra Edukacji Narodowej o ograniczeniu działalności szkół i placówek, informuję, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie i Publicznym Przedszkolu w Baborowie w dniach:


- 12-13.03.2020r. prowadzone będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów i dzieci przedszkolnych, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom; w tych dniach autobusy dowożące dzieci do ZSP kursują bez zmian według dotychczasowego rozkładu jazdy;


- 16-25.03.2020r. zawieszone są wszystkie zajęcia, tzn. że nie będą też organizowane zajęcia opiekuńcze.

Działanie powyższe jest prewencyjne i ma na celu zapobiegać ewentualnemu zagrożeniu epidemiologicznemu.

Alicja Szuba

 

 
22042388
22191792